L O A D I N G . . .

Reserveringsregels

Reserveringsregels

 1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een squashbaan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Squash Utrecht toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden en de Squash Utrecht gebruikelijke omgangsvormen.
 2. De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken.
 3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de de bedrijfsvoering van Squash Utrecht. Squash Utrecht zal deze gegevens echter op generlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is Baanreserveren.nl, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Squash Utrecht.
 4. Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.
 5. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.
 6. Om ingeschreven te worden, dient men een geldig email adres te hebben. Dit email adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.
 7. Spelers kunnen "passant" of "lid zijn. Een passant krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.
 8. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie "medespeler is geen lid" In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als "passant" en is de losse baanhuur van toepassing.
 9. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als "passant" en is de losse baanhuur van toepassing, Speelt een "lid" met een "passant" dan krijgen beide hun eigen kosten in rekening gebracht.
 10. Spelers mogen reserveren binnen een periode van 8 dagen (dus "vandaag" voor  "vandaag" over een week).
 11. Leden kunnen alleen reserveren op banen voor leden, passanten mogen alleen boeken op banen voor passanten. Deze regel geldt vanaf 09:00 uur niet meer voor de rest van de dag.
 12. Tijdens piekuren is slechts een reservering mogelijk. Personeel kan, op de speeldag zelf, als beide spelers op het centrum zijn, van deze regel afwijken.
 13. Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per email een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.
 14. Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per email een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten.
 15. Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten mbt een geannuleerde reservering aan deze speler in rekening gebracht.
 16. Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 17. Reserveringen kunnen tot 8 uur vantevoren worden geannuleerd zonder dat daar kosten aan zijn verbonden. Wordt een reservering binnen deze termijn van 8 uur geannuleerd, dan zijn annuleringskosten van toepassing. Beide spelers worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 18. Wordt een geannuleerde "slot" door andere spelers gereserveerd dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een email met deze mededeling.
 19. Over vermeende fouten wordt alleen gediscussieerd als de speler die van mening is dat hij of zij niet terecht werd behandeld, kopieen van de hierboven besproken bevestigingen overlegt.